Výsledková listina soutěže
SVOČ 2005 v Nečtinech


 


Sekce S8 - Aplikovaná informatika

1. místo

Zuzana KÚKELOVÁ: A User Interface for Freeform Modeling Based on Convolution Surfaces from Sketched Silhouette Curves
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava2. místo

Martin BUJŇÁK: On-line structure from motion
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava


Michal JANČOŠEK: Tentative Correspondence Estimation in Wide Baseline Stereo
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava3. místo

Marian NOVOTNÝ: Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice

Josef PSUTKA: Globální aproximativní maticové rozklady v systémech rozpoznávání řeči
Fakulta aplikovaných věd, ZČU, Plzeň

Vladimír ROTH: Aplikácia na prieskum priestoru parametrov pre trojrozmerné neinvertibilné zobrazenia
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, BratislavaČestné uznání

Mikuláš ŠTENCEL: Multiagentový simulátor mraveniska
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice