Výsledková listina soutěže
SVOČ 2005 v Nečtinech


 


Sekce S5+S6 - Matematické struktury

1. místo

Mária NÁNÁSIOVÁ: Flows in Cayley Graphs
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava

Peter BELLA, Katarína QUITTNEROVÁ: L(2,1)-labeling of planar graphs with maximum degree six
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha2. místo

neuděleno3. místo

Jana ZLÁMALOVÁ: Cyklické chromatické číslo
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, KošiceČestná uznání

Jaromír DOBRÝ: Základy Laguerrovy sférické geometrie a možnosti jejího zobecnění
Fakulta aplikovaných věd, ZČU, Plzeň

Jan KYNČL, Martin TANCER: The maximum piercing number for some classes of convex sets with (4,3)-property
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha