Výsledková listina soutěže
SVOČ 2005 v Nečtinech


 


Sekce S3+S4 - Pravděpodobnost, statistika, ekonometrie a finanční matematika

1. místo

Miriam MARUŠIAKOVÁ: Permutation principle related to F type tests for detection of changes
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

Petr NOVOTNÝ: Simulace difůze
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha2. místo

Linda ROUSOVÁ: Heteroskedasticita v lineárním modelu
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha3. místo

Peter SIDÓ: Dopad dôchodkovej reformy a optimálne správanie sa budúcich dôchodcov
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, BratislavaČestná uznání

Kateřina HELISOVÁ: Metody analýzy úvěrového rizika individuálních klientů
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha


Martina VICHROVÁ: Hodnocení přesnosti souboru topografických map první poloviny 19. století
Fakulta aplikovaných věd, ZČU, Plzeň