Výsledková listina soutěže
SVOČ 2005 v Nečtinech


 


Sekce S9+S10 - Aplikovaná matematika

1. místo

Jan ŠIMÁK: Řešení inverzní úlohy obtékání leteckého profilu
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha2. místo

Radek FUČÍK: Integrální řešení jednorozměrného dvoufázového podzemního proudění
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha


Alena PIROUTKOVÁ: Řešení biharmonické rovnice s Dirichletovou okrajovou podmínkou metodou konečných prvků
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha3. místo

František SEIFRT: Matematický model a počítačová simulace systému říčních toků
Fakulta aplikovaných věd, ZČU, PlzeňČestná uznání

Karel FINDEJS: Kombinovaná metoda konečných objemů a konečných prvků pro řešení 3D proudění
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

Jiří HOZMAN: Numerické rešení konvektivně-difuzních rovnic pomocí nespojité Galerkinovy metody na obecných sítích
Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

Josef OTTA: Numerické rešení nelineárních okrajových úloh s periodickými okrajovými podmínkami metodou střelby užitím adaptivního vzorkování
Fakulta aplikovaných věd, ZČU, Plzeň