Soutěž studentů vysokých škol
ve vědecké odborné činnosti v matematiceSOUTĚŽ


ORGANIZACE


INFORMACE

 


Historie soutěže SVOČ

V roce 2000 - světovém roce matematiky - byla obnovena soutěž SVOČ v matematice. Soutěž vyhlásila Česká matematická společnost JČMF, organizaci závěrečného kola soutěže přijala Vysoká škola báňská - TU Ostrava. Soutěžilo 27 prací z 9 škol.

Druhý ročník obnovené soutěže uspořádal 18. května 2001 Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě v rámci oslav 10 let trvání univerzity. Soutěže se zúčastnilo 29 prací z 9 škol ČR, mimo soutěž bylo prezentováno 7 prací ze Slovenska.

Třetí ročník soutěže uspořádala Matematicko fyzikální fakulta UK14.-15.května 2002 v rámci oslav 50 let svého trvání. Studenti slovenských škol už soutěžili jako řádní účastníci. Soutěžilo 39 prací ze 7 škol (z toho 16 prací z 3 slovenských škol).

Čtvrtý ročník česko-slovenského kola SVOČ uspořádala 28.-29. května 2003 Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Soutěže se zúčastnilo už 48 prací z 10 škol (z toho 19 prací z 3 slovenských škol).

Pátý ročník česko-slovenského kola SVOČ uspořádal 27.-29. května 2004 Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Soutěžilo 54 prací z 10 vysokých škol (z toho 18 prací ze 3 slovenských škol).

Podle předlistopadové tradice ve všech ročnících se soutěžilo v 5 sekcích:
  • S1 Matematická analýza
  • S2 Pravděpodonost, statistika, ekonometrie a finanční matematika
  • S3 Matematické struktury
  • S4 Teoretická informatika
  • S5 Aplikovaná matematika


První dva ročníky proběhly jako dvoudenní (s jedním noclehem):
      1. den: příjezd, zasedání poroty,
      2. den: jednání v sekcích, zasedání porot, vyhlášení výsledků.

Třetí a čtvrtý ročník už proběhl jako třídenní (se dvěma noclehy):
      1. den: příjezd, zasedání poroty,
      2. den: jednání v sekcích, zasedání porot, večer kulturní program,
      3. den: dopoledne slavnostní vyhlášení výsledků.