Soutěž studentů vysokých škol
ve vědecké odborné činnosti v matematiceSOUTĚŽ


ORGANIZACE


INFORMACE

 


Propozice 6. ročníku SVOČ 2005


 1. Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů) denního bakalářského nebo magisterského studia kterékoliv fakulty resp. vysoké školy v ČR nebo SR (pokud student již neukončil jinou vysokou školu).

 2. Soutěž se uskuteční ve formě závěrečné Studentské konference SVOČ 2005, kterou uspořádá ve dnech 24.- 26. května 2005 Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny diplomy a finančními cenami.

 3. Soutěž probíhá v 10 sekcích:
 4. (S1) Matematická analýza – Teorie funkcí a funkčních prostorů,
 5. (S2) Matematická analýza – Teorie diferenciálních a integrálních rovnic,
 6. (S3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,
 7. (S4) Ekonometrie a finanční matematika,
 8. (S5) Matematické struktury – Algebra, topologie a geometrie,
 9. (S6) Matematické struktury – Teorie grafů a kombinatorika,
 10. (S7) Teoretická informatika,
 11. (S8) Aplikovaná informatika,
 12. (S9) Aplikovaná matematika – Numerická analýza,
 13. (S10) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky.

 14. Sekce (S2n-1) a (S2n) budou sloučeny, pokud alespoň do jedné z nich bude přihlášeno méně než 6 prací.

 15. Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací je věcí jednotlivých fakult.

 16. Fakulty přihlásí studenty do závěrečné konference nejpozději do 30. dubna 2005 na adresu řídícího výboru prostřednictvím Seznamu přihlášených prací.

 17. Po přihlášení do soutěže fakultou vyplní studenti registrační formulář (viz registrace ) a zašlou abstrakt práce elektronickou formou pořadatelům závěrečné konference.

 18. Soutěžní práce ve 4 vyhotoveních s posudkem nutno doručit na uvedené adresy do 7. května 2005, viz přílohy.

 19. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
 20. vlastní výsledky, případně přínos práce,
 21. celkové zpracování práce,
 22. přednes referátu o práci během konference a reakce na případné dotazy.

 23. Řídící výbor SVOČ má právo sloučit nebo rozdělit sekce v závěrečném kole v závislosti na počtu a zaměření přihlášených prací.

 24. Mimoplzeňským soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude poskytnuto bezplatné ubytování, úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.
Přílohy k propozicím naleznete zde.