Soutěž studentů vysokých škol
ve vědecké odborné činnosti v matematiceSOUTĚŽ


ORGANIZACE


INFORMACE

 


Přímluva rektora ZČU

Milí mladí přátelé,

      Velmi rád jsem převzal záštitu na závěrečným kolem 6.ročníku soutěže studentů vysokých škol o nejlepší vědecké a odborné práce v matematice SVOČ 2005. Jako kybernetik a fyzik mám k matematice velmi vřelý vztah a vím jakým mocným nástrojem je matematika při tvorbě a analýze modelů z celé řady technologických , přírodovědných a ekonomických oblastí. Byl jsem informován, že každým rokem narůstá množství a kvalita přihlášených prací. Obdivuji pestrost a šíři témat přihlášených prací. Velmi oceňuji krok organizátorů, že letos se původních pět soutěžních sekcí rozšířilo na dvojnásobek, a to o sekce orientované především na práce silně aplikačního charakteru.
      Je velmi cenné, že soutěž je vyhlašována jak Českou matematickou společností Jednoty českých matematiků a fyziků, tak Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Věřím, že jak letos, tak i v příštích letech se soutěže zúčastní studenti z dalších zahraničních univerzit. Přihlášené práce svědčí o tom, že matematika se na českých a slovenských univerzitách pěstuje opravdu na vysoké úrovni.
      Velmi mne těší, že se organizování letošního závěrečného kola soutěže ujala katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a že si pro místo konání zvolila vzdělávací středisko ZČU Zámek Nečtiny v obci Hrad Nečtiny. Věřím, že se Vám tam bude líbit a že tam najdete velmi dobré prostředí pro prezentaci svých soutěžních prací. Slibuji, že se budu snažit o to, abych buď v úterý 24.května večer na slavnostním zahájení, nebo ve čtvrtek 26.května dopoledne při slavnostním udílení cen mohl být přítomen a mohl Vás jménem univerzity oslovit.
      Přeji Vám úspěšné matematické soutěžení, hodně nových odborných poznatků a hlavně nové odborné kontakty. Při této příležitosti děkuji Vašim učitelům a školitelům za jejich pomoc a vedení. V neposlední řadě děkuji všem organizátorům, kteří tuto významnou akci připravovali. Západočeská univerzita považuje podporu akcí tohoto typu za jednu ze svých strategických priorit.

V Plzni 3. května 2005

      Doc. Ing. Josef Průša, CSc.
Rektor Západočeské univerzity v Plzni