Soutěž studentů vysokých škol
ve vědecké odborné činnosti v matematiceSOUTĚŽ


ORGANIZACE


INFORMACE

 


Úvodní slovo 6. ročníku SVOČ 2005

                                                                    V Plzni a Praze 24. května 2005.

Milí mladí přátelé, vážení kolegové,

     srdečně vás vítáme na půdě Západočeské univerzity v Plzni, kam jste přijeli na závěrečné kolo česko-slovenské soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v matematice.Sešli jste se na Zámku Nečtiny, školícím a rekreačním středisku ZČU.
      V roce 2000 - Světovém roce matematiky - se výbor matematické vědecké sekce Jednoty českých matematiků a fyziků rozhodl obnovit tradici soutěží SVOČ v matematice, které měly před rokem 1990 vždy velmi dobrou úroveň.
      Pořádání prvního ročníku obnovené soutěže se ujala Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě; ve čtyřech sekcích soutěžilo 27 prací studentů českých vysokých škol. Druhý ročník se konal v květnu 2001 na půdě Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. Třetí ročník uspořádala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v květnu 2002. V roce 2003 se třetí ročník soutěže stal mezinárodním. Organizace se ujala Fakulta prírodních věd Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici. Čtvrtý ročník česko-slovenského kola SVOČ uspořádal v roce 2004– opět tradičně v květnu- Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně . Organizátoři nasadili velmi vysoko laťku kvality organizace a studenti se jim odměnili neméně vysokou kvalitou svých prací .
      Letos - v šestém ročníku soutěže - můžeme s potěšením konstatovat, že se podařilo soutěž rozšířit nejen do původního česko-slovenského rozsahu, ale dát soutěži širší mezinárodní rozměr. Také došlo k další změně. Řídící výbor soutěže vyhlásil 10 soutěžních sekcí. Porotci jednotlivých sekcí stojí před nezáviděníhodným úkolem vybrat ty nejlepší. Není lehké vybrat nejlepší tři práce. Všechny kvalitní práce nemohou být oceněny. Bez ohledu na výsledky soutěže je však pro každého soutěžícího přínosem zúčastnit se, sledovat prezentaci svých kolegů z jiných škol a získat tak inspiraci pro další práci. A v neposlední řadě zde každý může navázat kontakty i přátelství s kolegy nejen z Česka a Slovenska, ale i z dalších zemí. Tyto kontakty se mohou hodit v další profesionální kariéře.
      Na tomto místě chceme ještě poděkovat všem kolegům z řídícího výboru, všem porotcům, kteří vážili dalekou cestu do Nečtin, členům organizačního výboru z Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd i všem spolupracovníkům, kteří se podílejí na úspěšném průběhu soutěže.
      Závěrem vám všem přejeme hodně úspěchů v soutěži, plno inspirujících zážitků a příjemný pobyt na zámku Nečtiny.

Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
FAV ZČU Plzeň
MFF UK Praha
Předseda organizačního výboru
Předseda programového výboru