Soutěž studentů vysokých škol
ve vědecké odborné činnosti v matematiceSOUTĚŽ


ORGANIZACE


INFORMACE

 


Seznam porotců 6. ročníku SVOČ 2005

Sekce S1+S2 - Matematická analýza

Doc. RNDr. Josef Daněček, CSc., ÚDG FSI VÚT Brno
Doc.RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc., FMFI U. Komenského, Bratislava
Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc., MFF UK Praha
RNDr. Bohumír Opic, DrSc., MÚ AV ČR Praha
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., MÚ SU Opava

Sekce S3+S4 - Pravděpodobnost, statistika, ekonometrie a finanční matematika

Mgr. Marian Grendár, Ph.D., Fakulta Prír. Vied. UMB, Bánská Bystrica
Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., MFF UK Praha
Doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc., MÚ SAV Bratislava
Doc. RNDr. Jiří Reif, CSc., KMA ZČU Plzeň

Sekce S5+S6 - Matematické struktury

RNDr. Jan Brousek, Ph.D., KMA ZČU Plzeň
Doc. RNDr. Mirko Horňák, CSc., Prír. Fak., UPJŠ, Košice
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc., UP Olomouc

Sekce S7 - Teoretická informatika

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. FMFI U. Komenského, Bratislava
RNDr. Tomáš Kaiser, Dr., KMA ZČU Plzeň
Doc. RNDr. A. Kelemenová, CSc. UI FPF SU Opava,
Doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MUNI Brno

Sekce S8 - Aplikovaná informatika

Doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., FMFI U. Komenského, Bratislava
Ing. Roman Kužel, Ph.D., KMA ZČU Plzeň
Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, KIV ZČU Plzeň
Ing. Petr Lobaz, KIV ZČU Plzeň

Sekce S9+S10 - Aplikovaná matematika

Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc., ČVUT Praha
Doc. RNDr. Jan Franců, CSc., FSI VÚT Brno
Mgr. Petr Knobloch, Dr., MFF UK Praha
Doc. RNDr. Petr Přikryl, CSc., KMA ZČU Plzeň