Soutěž studentů vysokých škol
ve vědecké odborné činnosti v matematiceSOUTĚŽ


ORGANIZACE


INFORMACE

 


Organizátoři 6. ročníku SVOČ 2005

Řídící výbor SVOČ při ČMS JČMF

 • Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK Praha, předseda)
 • Doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. (VŠB -TU Ostrava)
 • RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (MFF UK Praha)
 • Doc. RNDr. Jan Franců, CSc. (FSI VUT Brno)
 • RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Marie Kopáčková, CSc. (FSv ČVUT Praha)
 • Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc. (FJFI ČVUT Praha)
 • Riadicí výbor ŠVOČ pri SMS JSMF

  Organizační výbor SVOČ 2005 - KMA FAV ZČU

 • Ing. Bohumír Bastl
 • Ing. Radek Cibulka
 • Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
 • Mgr. Přemysl Holub
 • Ing. Roman Kužel, Ph.D.
 • Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
 • Ing. Jan Nejedlý
 • Mgr. Radek Výrut